Nước lũ dâng cao, Thủy điện Hòa Bình và Sơn La tiếp tục mở cửa xả đáy

Nước lũ dâng cao, Thủy điện Hòa Bình và Sơn La tiếp tục mở cửa xả đáy,Nước lũ dâng cao, Thủy điện Hòa Bình và Sơn La tiếp tục mở cửa xả đáy ,Nước lũ dâng cao, Thủy điện Hòa Bình và Sơn La tiếp tục mở cửa xả đáy, Nước lũ dâng cao, Thủy điện Hòa Bình và Sơn La tiếp tục mở cửa xả đáy, ,Nước lũ dâng cao, Thủy điện Hòa Bình và Sơn La tiếp tục mở cửa xả đáy
,

More from my site

Leave a Reply